Όροι Ενοικίασης

 • Σε όλα τα παιχνίδια πρέπει πάντα να υπάρχει επίβλεψη από κάποιον ενήλικα.
 • Για λόγους ασφαλείας και υγιεινής μέσα στα φουσκωτά παιχνίδια τα παιδιά πρέπει να παίζουν χωρίς παπούτσια, τσίχλες, γυαλιά, ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς.
 • Σε καμία περίπτωση, δεν ευθυνόμαστε για ατυχήματα ή τραυματισμούς που μπορεί να συμβούν μέσα ή έξω από τα παιχνίδια.
 • Τα παιχνίδια δεν επιτρέπεται να λειτουργούν σε συνθήκες βροχής ή δυνατού αέρα. Σε τέτοιες περιπτώσεις τα παιχνίδια δεν θα στήνονται στον χώρο του πελάτη.
 • Σε περίπτωση κακοκαιρίας, και εφόσον δεν υπάρχει εναλλακτικός εσωτερικός χώρος, αν τα παιχνίδια φθάσουν στον χώρο παράδοσης, τότε επιβαρύνεστε με το μισό της συμφωνημένης τιμής. Αν τα παιχνίδια ανοιχθούν, τότε επιβαρύνεστε με το συνολικό ποσό της συμφωνημένης τιμής, (ανεξαρτήτως αν αυτά χρησιμοποιηθούν ή όχι). Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορείτε να ακυρώσετε την Συμφωνία Ενοικίασης χωρίς επιβάρυνση 2 μέρες πριν την εκδήλωση. Για επιβεβαίωση δείτε τις παρατηρήσεις στην Συμφωνία Ενοικίασης.
 • Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά, εγκατάσταση, και το μάζεμα μετά το πέρας της εκδήλωσης.
 • Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με την δυσκολία μεταφοράς και εγκατάστασης των παιχνιδιών στον χώρο του πελάτη, ανάλογα με την διάρκεια της ενοικίασης, ή ακόμη και ανάλογα με άλλους μη προβλέψιμους παράγοντες.
 • Οι τιμές αναφέρονται σε ιδιωτικά παιδικά πάρτι με εξόφληση μετρητοίς.
 • Η Ενοικίαση του Φουσκωτού ισχύει για όλη την διάρκεια της εκδήλωσης. Συνήθως 4-5 ώρες.
 • Η μεταφορά και εγκατάσταση του Φουσκωτού γίνετε από δικό μας συνεργείο.
 • Οι τιμές ισχύουν για παραδόσεις Λευκωσία. Δεν κάνουμε παραδόσεις σε άλλες πόλεις